Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức là việc làm hàng năm hết sức cần thiết và quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong nhà tr­ường. Phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể, vạch ra phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, văn hóa.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21/9/2019, tập thể HĐSP trường TH Vĩnh Bình Nam 4 có mặt đầy đủ tại phòng Hội đồng trường để tham dự Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức dưới sự chủ trì của Đ/c Ngô Văn Trung, BT Chi bộ-HT nhà trường.

Đ/c Ngô Văn Trung, BT Chi bộ-HT nhà trường chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị được nghe  báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức,viên chức năm học 2018-2019 và Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện  nhiệm vụ năm học 2019 – 2020; Qui chế dân chủ; Qui chế hoạt động TĐ-KT; Qui chế làm việc; Qui chế chi tiêu nội bộ…

Trên cơ sở đó, Hội nghị tiến hành thảo luận, góp ý và thống nhất đề ra mục tiêu và chỉ tiêu của năm học 2019-2020: Tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào học lớp 1: 120/120, tỉ lệ 100%;  Huy động trẻ 6 đến 14 tuổi: 567/567, tỉ lệ 100%; Đơn vị đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến; Chi bộ đạt danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu: Công đoàn Vững mạnh; Công tác đoàn thanh niên: Chi đoàn Vững mạnh; Công tác đội: Liên đội Vững Mạnh; Đoàn viên xuất sắc: 31/33 = 93,9%; Phụ nữ hai giỏi: 17/17 = 100%; Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 22/29 =  75,8%; Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 10/29= 34,5%; Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 16/18= 88,9%;  Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 06/18= 33,3% (nếu có); Danh hiệu Lao động tiên tiến cá nhân : 31/33 = 93,9%; Giấy khen của UBND huyện: 4/33 =  12,1%; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 6/33 = 18,2%; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01/33 = Tỉ lệ 3%; Bằng khen của UBND tỉnh: 03/33 =  9,1%; Bằng khen của LĐLĐ tỉnh: 01/34 = 2,94%.

CB-GV-NV hoàn thành nhiệm vụ: 100 %. Trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ: 27/33, đạt 81,8%. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6/33, đạt 18,2% và không có cán bộ giáo viên nào xếp loại công chức, viên chức loại kém. Nhà trường tiếp tục giữ vững đơn vị văn hóa, đơn vị đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho CB-GV-NV-HS. Duy trì “ Xanh – Sạch – Đẹp và an toàn ” mức độ 2.

Hội nghị thảo luận

Thông qua Hội nghị, nhà trường phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành; “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Nghị Quyết được thông qua trước tập thể HĐSP nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, văn hóa.

Sau 1 buổi làm việc, Hội nghị thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đoàn kết, thiết  thực, đúng qui trình.

Tuyết Sa