Thành tích nhà trường

Trường được UBND tỉnh Kiên Giang công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2010 theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 và được công nhận lại vào năm 2017 theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 31/05/2017.

Trường được Giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 vào năm 2017.

Năm 2013 Trường được công nhận trường đạt xanh – sạch – đẹp mức độ 1. Năm 2017 được công nhận trường đạt xanh – sạch – đẹp và an toàn mức độ II.

Năm học 2017-2018 trường được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng danh hiệu ” Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen hạng nhì phong trào thi đua năm học, được UBND huyện Vĩnh Thuận tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.