Tin tức giáo dục

Tổng kết năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018

Chín tháng  miệt mài đèn sách qua đi cũng là lúc thầy cô và các em học sinh nhìn lại kết quả giáo dục dạy- học….. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/5/2018, trường TH Vĩnh Bình Nam...

Chuyên đề giáo dục

KỂ CHUYỆN VỀ BÁC

KỂ CHUYỆN VỀ BÁC

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng….. Ngày 21/5/2018, trường TH Vĩnh Bình Nam 4 tổ chức Hội thi “ Chúng em kể chuyện về Bác”...

Tin tức

Tổng kết năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018

Chín tháng  miệt mài đèn sách qua đi cũng là lúc thầy cô và các em học sinh nhìn lại kết quả giáo dục dạy- học….. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/5/2018, trường TH Vĩnh Bình Nam...