TIN TỨC CÁC BÁO

Tin tức giáo dục

Tổng kết năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018

Chín tháng  miệt mài đèn sách qua đi cũng là lúc thầy cô và các em học sinh nhìn lại kết quả giáo dục dạy- học….. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/5/2018, trường TH Vĩnh Bình Nam...

Đào tạo

Bảng điểm thi tiếng Anh đầu vào

Bảng điểm thi tiếng Anh đầu vào

Bảng điểm thi tiếng Anh kiểm tra đầu vào

Chuyên đề giáo dục

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao...

Tin tức

Tổng kết năm học 2017-2018

Tổng kết năm học 2017-2018

Chín tháng  miệt mài đèn sách qua đi cũng là lúc thầy cô và các em học sinh nhìn lại kết quả giáo dục dạy- học….. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/5/2018, trường TH Vĩnh Bình Nam...