TIN TỨC CÁC BÁO

Tin tức giáo dục

Trường TH Vĩnh Bình Nam 4 trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Trường TH Vĩnh Bình Nam 4 trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Năm học 2018 – 2019  Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT và Công ty Honda Việt Nam đã thống nhất triển khai chương trình tặng mũ bảo hiểm cho tất cả học sinh lớp 1 trong năm học 2018-2019...

Chuyên đề giáo dục

KỂ CHUYỆN VỀ BÁC

KỂ CHUYỆN VỀ BÁC

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng….. Ngày 21/5/2018, trường TH Vĩnh Bình Nam 4 tổ chức Hội thi “ Chúng em kể chuyện về Bác”...

Tin tức

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất phương pháp trong giảng...